Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Τα spreads στη ζωή μας


   Ήταν ένα πρωινό του 2009 όταν πρωτοάκουσα στο ραδιόφωνο ότι ανέβηκαν τα spreads των ελληνικών ομολόγων… Στην αρχή ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν, αλλά όλοι έδειχναν να χαίρονται όταν αυτά υποχωρούσαν. Σχεδόν δυο χρόνια μετά και ύστερα από γνώση πλέον της πραγματικότητας, θα αναλύσουμε τις νέες λέξεις που μπήκαν στη ζωή μας και το πώς!

   Το spread των ελληνικών ομολόγων πρακτικά είναι η διαφορά μεταξύ δυο ομολογιών, των ελληνικών και των γερμανικών, τα οποία έχουμε ως βάση επειδή είναι σταθερά. Όσο περισσότερο αυξάνεται, τόσο μεγαλύτερο ρίσκο παίρνει ο εκάστοτε ο επενδυτής. Οπότε με αντίτιμο μια υψηλή απόδοση, κινδυνεύει να μη πάρει πίσω τα λεφτά του σε περίπτωση ¨κουρέματος¨ ή και χρεοκοπίας της χώρας. Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε τα spreads των PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Spain, Greece) μετά την έναρξη της ζώνης του Ευρώ.


   Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, πέρα από τα ονομαστικά κριτήρια για είσοδο στην Ευρωζώνη, έκανε μνεία σε παράγοντες όπως η κατάσταση του ισοζυγίου  τρεχουσών συναλλαγών, οι εξελίξεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας και άλλων βασικών μακροοικονομικών δεικτών.
 Έτσι, αν μια χώρα ικανοποιούσε το κριτήριο του πληθωρισμού και το κριτήριο του δημοσιονομικού ελλείμματος, τότε και οι αγορές θεωρούσαν ότι η χώρα θα γινόταν μέλος της Ευρωζώνης και κατά συνέπεια τα επιτοκιακά περιθώρια της χώρας αυτής με τα αντίστοιχα γερμανικά μειώνονταν αυτόματα λόγω αρμπιτράζ. Έτσι, με το swap με τη τράπεζα Fitch η Ελλάδα κατάφερε να μπει στη ζώνη του Ευρώ… Στις τότε αντιλήψεις των αγορών δεν υπήρχε πιστωτικός κίνδυνος ανά χώρα, παρά ελάχιστος.

   Αυτό έδωσε στην Ελλάδα άφθονο φθηνό δανεικό χρήμα μέσω των ομολόγων για να μπορέσει να συντηρηθεί και να επεκταθεί ο τεράστιος Δημόσιος τομέας. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνη την περίοδο ο δημόσιος τομέας αυξήθηκε κατά 150.000 σε ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν μας τις ΔΕΚΟ, όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω σχήμα.


   Αυτό όμως δε θα μπορούσε να γίνεται επ’ άπειρον! Οι αγορές προεξοφλούν από μόνες τους τυχόν αλλαγές στα δημοσιονομικά μεγέθη (mark-to-market) με αποτέλεσμα να έχουμε κατακόρυφη άνοδο των spreads και να γίνουμε η κορυφή του παγόβουνου της διεθνούς κρίσης. Εμπρός λοιπόν για εκλογές, είναι και άλλοι στη σειρά για να βουτήξουν τα δάχτυλα τους στο μέλι και να κερδίσουν από μία χρεοκοπημένη χώρα…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου