Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Μετοχές ή συνάλλαγμα;


   Είναι μία ερώτηση που ακούω συχνά. Και οι δυο κατηγορίες επενδύσεων έχουν πολλούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς. Μερικοί πάλι, προτιμούν επένδυση και στα δυο για μεγαλύτερη και καλύτερη διαφοροποίηση.

Θα παρουσιάσουμε λοιπόν μερικά πλεονεκτήματα της επένδυσης σε συνάλλαγμα έναντι των μετοχών:

1.       Άπειρη ρευστότητα: Επενδυτές απ’ όλο τον κόσμο επενδύουν καθημερινά με αποτέλεσμα όταν θέλουμε να μπορούμε άμεσα να πουλήσουμε. Αυτό δε μπορεί να γίνει πάντα με τη μετοχή κάποιας εταιρίας, όταν δεν υπάρχουν αγοραστές.
2.       Αμεσότητα: Το Χρηματιστήριο λειτουργεί για μερικές ώρες κάθε μέρα. Οι παγκόσμια αγορά συναλλάγματος λειτουργεί πενθήμερο επί εικοσιτετραώρου βάσεως.
3.       Μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τόσο την άνοδο όσο και την πτώση ενός νομίσματος χωρίς όμως να απαγορεύεται το short selling.
4.       Δεν υπάρχει χρέωση για προμήθεια, απλά ο κάθε ενδιάμεσος από τον οποίο αγοράζουμε χρεώνει την καθορισμένη διαφορά τιμής μεταξύ αγοράς και πώλησης.
5.       Σίγουρα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλές χιλιάδες εταιρίες εισηγμένες στα χρηματιστήρια, έναντι μόνο μερικών βασικών νομισμάτων.
6.       Είναι πρακτικά αδύνατο κάποιος να χειραγωγήσει την τιμή ενός νομίσματος, καθώς η αγορά είναι κατακερματισμένη και παγκόσμια. Το ίδιο σίγουρα δεν ισχύσει στις μετοχές.
7.       Η ενασχόληση με το συνάλλαγμα απαιτεί καλές γνώσεις μακροοικονομίας ενώ στο χρηματιστήριο τόσο μακροοικονομίας , μικροοικονομίας καθώς και του κλάδου στον οποίο ανήκει η κάθε μετοχή.

   Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο, οι μετοχές δίνουν καλύτερες αποδόσεις από την αγορά συναλλάγματος. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει και μεγαλύτερη μόχλευση (leverage) από τους brokers. Μπορούμε να ¨δανειστούμε¨ με χαμηλό ρίσκο πολλαπλάσιες φορές το αρχικό μας κεφάλαιο (200:1, 100:1 ή και 50:1) ώστε να εκμεταλλευτούμε ακόμα και τις μικρότερες δυνατές διακυμάνσεις για την επίτευξη κέρδους (PIP ή Points) οι οποίες είναι συνήθως στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου