Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή Ιωάννη Καποδίστρια προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση


«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»

«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Ιωάννης Καποδίστριας
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση

  Από την παραπάνω επιστολή εύκολα μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και το 1829, δηλαδή 182 χρόνια πριν, υπήρχαν πολιτικοί με όραμα και αλτρουισμό, δρώντας για το κοινό καλό και το συμφέρον του τόπου. Τελικά ίσως να μην ήταν πολιτικός ο Καποδίστριας, απλά ηγέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου