Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Stagflation! Τι είναι και πως μας επηρεάζει;

   Ελληνιστί ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός. Είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε πληθωρισμό, δηλαδή αύξηση των τιμών με ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας. Αυτά τα δύο μεγέθη έχουν αρνητική σχέση. Γιατί όμως αυτό που συμβαίνει είναι παράδοξο;

   Η αρνητική αυτή σχέση μπορεί να γίνει αντιληπτή, αν αναλογιστούμε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση στην οικονομία (δηλαδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς) υπάρχει και αύξηση του επιπέδου των τιμών (πληθωρισμός). Επίσης, όσο αυξάνει η συνολική ζήτηση της οικονομίας και συνεπώς αυξάνουν οι τιμές, υπάρχει κίνητρο για αύξηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση μειώνεται το ποσοστό ανεργίας. Αντίθετα όσο μειώνεται η συνολική ζήτηση της οικονομίας, μειώνονται και οι τιμές και παύει να υπάρχει κίνητρο αυξημένης παραγωγής, με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας.

   Ο στασιμοπληθωρισμός εμφανίζεται όταν το κόστος επένδυσης αυξάνεται, ώστε να διαχέεται στην αγορά, δημιουργώντας πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, αποτρέπει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περαιτέρω, άρα δεν αυξάνεται η αύξηση της προσφοράς αγαθών όπως προβλέπει ο νόμος της προσφοράς. Σε χειρότερη περίπτωση αντί για νέες επενδύσεις κλείνουν μερικές επιχειρήσεις, ώστε να αυξάνεται η ανεργία.

Σύμφωνα με κάποιες οικονομικές θεωρίες υπάρχουν δύο λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν στασιμοπληθωρισμό. Και με τους δύο τρόπους αυξάνεται το κόστος της επένδυσης. 

   Ο πρώτος είναι η ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή οργάνωση της οικονομίας, ώστε να έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν στην αγορά μεγαλύτερες τιμές, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανατιμήσεις του πετρελαίου όπως επίσης και πολυεθνικές εταιρίες που εφαρμόζουν το λεγόμενο transfer pricing

   Ο άλλος λόγος είναι η αύξηση των μισθών που μπορούν να επιβάλλουν εργατικά συνδικάτα. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση ο στασιμοπληθωρισμός οφείλεται γενικά σε διαστρέβλωση της οικονομίας που επιβάλλεται για ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων.

Αυτή η διαστρέβλωση είναι και η βασική αιτία για το σημερινό μας χάος. Χρειαζόμαστε εξυγίανση και μάλιστα το μαχαίρι να φτάσει στο κόκκαλο. Είτε σε ευρώ είτε νέα δραχμή, ο δρόμος είναι ένας και έχει αργήσει 35 χρόνια!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου